El Fotògraf Fotografiat – The Photographed Photograph

El Fotògraf Fotografiat – The Photographed Photograph

Sempre es un plaer visitar els aiguamolls de l’Empordà, aprofitar i veure les aus tant esplendoroses entre els raigs del sol. La concentració és molt gran i fa que molt fàcilment t’aïlles del voltant, és el moment de ser retratat i plasmar aquesta concentració i aquest moment tant delicat.

It is always a pleasure to visit the marshes of the Empordà, to enjoy and see the birds so splendid among the rays of the sun. The concentration is so great that it easily isolates you from around, it’s time to be portrayed and to capture that concentration and this delicate moment.

 

Share This