Una Casa Deserta – A Deserted House

Una Casa Deserta – A Deserted House

A reu hi trobem cases abandonades i també a la muntanya. El cau d’un animalet també ho pot patir. El que és segur és que no l’ha fet fora el banc. Espero que l’animalet en qüestió hagi millorat el seu allotjament.

We find abandoned houses and also in the mountains. The fall of an animal can also suffer. What is certain is that the bank has not been made out. I hope that the animal in question has improved its accommodation.

 

Share This