La Sardana – The Sardana

La Sardana – The Sardana

Unes mans agafades, tots a una amb un sol pas, una rotllana comuna i un so de Flabiol que ens indica que allò comença. Tot seguit el Tible, la Tenora i tots els altres i embavelats contemplem la força d’aquells braços. Es la nostra dança, cal admirar-la i estimar-la per que ens perduri per sempre.

Holding hands, all at one with one step, a common roundabout and a Flabiol sound that tells us that it starts. Then Tible, Tenora and all the others, and embraced, we see the strength of those arms, the strength of the melody. It’s our dance, we love you admired Sardana.

 

Share This