Una Flor Diferent

Una Flor Diferent

Veure una flor o planta amb aquesta proximitat és molt gratificant per què mai ens fixem amb les coses amb el detall que es mereixen i sols veiem la seva generalitat, gaudim-ho.

See a flower or plant that is very close to what most rewarding things we look the detail they deserve and we see only their generality, we enjoy it.

 

Share This