Carboners 19 de febrer del 2011

Carboners 19 de febrer del 2011

El primer partit que veig i amb una qualitat fotogràfica molt dolenta, l’hora no ajudava però l’experiència es un grau!!

The first match and I see a very bad photo quality, time did not help but experience a degree !!

Share This