El Mosquit… no va fer res

El Mosquit… no va fer res

Com ho fem quan tenim un insecte al braç i el volem fotografiar i estem sols?, li parlem que no es mogui?, no ens movem nosaltres?, però com agafo la càmera?, doncs aquest mosquit no es va moure!!!, això si només de cul, no va donar la cara, i així va sortir.

How do we do when we have a bug in the arm and we want to photograph and even talk ?, he will not move ?, we do not move us ?, but grab the camera ?, because this mosquito did not move !!!, this alone ass, did not face, and so he left.

Share This