El Reflex de la Lluna – The reflection of the Moon

El Reflex de la Lluna – The reflection of the Moon

Sempre impressiona la Lluna, però per fer-ho diferent anem a veure el reflex que deixa a l’aigua, un mantell de llum que vesteix la brisa de les onades.

Always impressed by the moon, but to do it differently we see the reflection that leaves the water, wearing a mantle of light breezes waves.

 
Share This