Flor del Paradís – Flower Paradise

Flor del Paradís – Flower Paradise

La càmera de fotos es una tafanera, sempre busca la millor postura i una flor l’ofereix, es deixa veure per fora i per dins i es fa i vol ser bonica de veritat. Si algú hi coneix el nom que m’ho digui.

The camera is a nosy, always looking for better posture and a flower is offered, can be seen inside and outside and is nice and wants to be sure. If anyone knows the name I say.

 

Share This