La Mosca comú

La Mosca comú

Aquesta mosca serà molt comú però una feinada de perseguir-la ja que a estones estava quieta i semblava que la podia retratar. Finalment va fer la pose!!!

This fly is very common but I have a lot of work to keep it because it was quiet and seemed at times that he could do the photo. Finally put to the photo.

Share This