L’Orquídia, quina elegància.. – L’Orquídia, which elegance……

L’Orquídia sota la meva opinió es una de les flors més elegants que hi ha. Infinitat de colors i un sempre bon motiu de regalar i quedar be.

The orchid, for me, is one of the most elegant flowers. It has infinity of colors and it always will be a good present and look good!

Share This