Abella a la cerca de menjar – Bee in search of food

Abella a la cerca de menjar – Bee in search of food

Aquí hi tenim un altre insecte que et fa corre i vigilar que no et vulgui fer una carícia. Menjant i continuant el procés de la natura.

Here is another insect that makes you run and monitor that you want to do a caress. Eating and continuing the process of nature.

 

Share This