Un Salt d’Aigua per petit que sigui és bonic

Un Salt d’Aigua per petit que sigui és bonic

Sempre hi tinc la temptació en qualsevol salt d’aigua de fer alguna foto i fer l’efecte seda. La natura t’ho ofereix, cal aprofitar-ho.

I’m always tempted in any waterfall picture and make some silk effect. Nature offers you need to use it.

Share This