Pagina Inici Divi

El Fotògraf Fotografiat – The Photographed Photograph

Sempre es un plaer visitar els aiguamolls de l'Empordà, aprofitar i veure les aus tant esplendoroses entre els raigs del sol. La concentració és molt gran i fa que molt fàcilment t'aïlles del voltant, és el moment de ser retratat i plasmar aquesta concentració i aquest moment tant delicat. It is always a pleasure to visit the marshes of the Empordà, to enjoy and see the birds so splendid among the rays of the sun. The concentration is so great that it easily isolates you from around, it's time to be portrayed and to capture that concentration and this delicate moment.  

L’Endemà – The Next Day

Sempre després de la pluja ve el sol, sol que és mirall als petits basals que ens deixa la tempesta passada. Plasmem un nou dia amb restes humides i els reflexos tan bonics que se'ns regala. Un nou dia, un nou present, aprofitem-ho. Always after the rain comes the sun, it is usually a mirror to the small basal that leaves us the last storm. Let's plaze a new day with wet remains and the beautiful looks that are given to us. A new day, a new present, take advantage of it.

El vol de l’assaig – The flight of the try

És una de les meves preferències, la fotografia esportiva i més concretament el Rugbi. Un esport que sembla dur, ho és, però venera la labor d'equip, ningú tot sol val res, però és l'esport que lloança la feina ben feta. Es capturen moltes fotografies, i procures captar l'esforç i passió que tots posen. Però, el moment que més em satisfà com a fotògraf, és poder capturar la centèsima abans de fer l'assaig.
It's one of my preferences, sports photography and more specifically the Rugby. A sport that seems hard, it is, but revenges teamwork, no one is worth anything, but it is the sport that praises the job well done. Many photographs are captured, and you try to capture the effort and passion that everyone puts. But, the moment that most pleases me as a photographer, is to capture the hundredth before taking the try.

La Llum d’un nou dia! – The Light of a New Day!

Les passejades per la platja, el naixement d'un nou dia, el sol tremolós que ensenya mica en mica la seva llum, però abans de tot això els colors d'aquest avís ens deixen perplexes, amb una brillantor i reflex a l'aigua del nostre mar. The walks on the beach, the birth of a new day, the shaking sun that little by little shows its light, but before all this the colors of this warning leave us puzzlement, with a shine and reflection in the water from our sea.  

El Reflex de la Lluna – The reflection of the Moon

Sempre impressiona la Lluna, però per fer-ho diferent anem a veure el reflex que deixa a l'aigua, un mantell de llum que vesteix la brisa de les onades. Always impressed by the moon, but to do it differently we see the reflection that leaves the water, wearing a mantle of light breezes waves.
 

Compartint Flors

Compartint les flors de la muntanya, bona harmonia, bona entesa, hi ha per tothom, quan aprendrem els humans! Sharing the flowers of the mountain, harmony, good understanding, there for everyone when humans learn!

Ironman

La Ironman, una prova que mereix un alt grau de respecte pel qui ho practica, tant a l'home com a la dona. The Ironman, proof that it deserves a high degree of respect for those who practice it, both men and women.  

Libel·lula

Com una gran dama la Libel·lula va posar pel fotògraf. Gràcies bona amiga per regalar-me aquest moment. As a Dragonfly lady put the photographer. Thanks to good friend gave me this opportunity.  

Una Bona Marca

Una marca fantàstica i molt treballada. A great brand and very elaborate.

Cala Montjoi

Un dels moments en el que el mar es mes bonic es just abans que surti el sol. Unes aigues molts cops sedoses i tranquiles fan de l'entorn un moment únic. One of the moments in which the sea is most beautiful just before sunrise. A silky and calm waters often make a unique environment.